Hero Women's Professional Golf Tour 2019 - Players List

S.No.   NAME CITY
1 Afshan Fatima Afshan Fatima Jaipur
2 Amandeep Drall Amandeep Drall Panchkula
3 Ananya Datar Ananya Datar  
4 Anisha Padukone Anisha Padukone Bengaluru
5 Anousha Tripathi Anousha Tripathi
6 Astha Madan Astha Madan  
7 Ayesha Kapur Ayesha Kapur New Delhi
8 Diksha Dagar Diksha Dagar  
9 Dolma Rawat Dolma Rawat  
10 Gaurika Bishnoi Gaurika Bishnoi Gurgaon, Haryana
11 Gursimar Badwal Gursimar Badwal Kapurthala
12 Hita  Prakash Hita Prakash Bengaluru
13 Ishvari Prasanna Ishvari Prasanna  
14 Jyotsana Singh Jyotsana Singh  
15 Khushi Khanijau Khushi Khanijau Jaipur
16 Komal ​Chaudhary Komal ​Chaudhary Jaipur
17 Mehar Atwal Mehar Atwal New Delhi
18 Millie Sahora Millie Sahora Noida
19 Neha Tripathi Neha Tripathi Kolkata 
20 Preetinder Kaur Preetinder Kaur Chandigarh
21 Priya Puri Priya Puri Gurgaon, NCR
22 Ridhima Dilawari Ridhima Dilawari  
23 Saaniya Sharma Saaniya Sharma Chandigarh 
24 Sharmila Nicollet Sharmila Nicollet Bengaluru 
25 Siddhi Kapoor Siddhi Kapoor Kolkata
26 Sifat Alag Sifat Alag  
27 Smriti Mehra Smriti Mehra Gurgaon, NCR
28 Sonam Chugh Sonam Chugh Mysore
29 Sonam Chugh Suchitra Ramesh Bengaluru
30 Sonam Chugh Tavleen Batra Ambala Cantt.
31 Trisha Sunil Tvesa Malik Gurgaon
32 Vandana Agarwal Vandana Agarwal Kolkata 
33 Vani Kapoor Vani Kapoor Gurgaon, NCR