Hero Women’s Professional Golf Tour - Under Par Scores

Under Par Scores 2019 (after Leg-13)
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Gaurika Bishnoi 10
2 Amandeep Drall 8
3T Tvesa Malik 6
3T Ridhima Dilawari 6
5T Gursimar Badwal 5
5T Afshan Fatima 5
7 Neha Tripathi 4
8 Ananya Datar 3
9T Millie Saroha 2
9T Gauri Karhade 2
9T Diksha Dagar 2
12T Khushi Khanijau 1
12T Jyotsana Singh 1
12T Anisha Padukone 1
12T Siddhi Kapoor 1
Under Par Scores 2018 (after Leg10)
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Neha Tripathi 9
2T Tvesa Malik 7
2T Gaurika Bishnoi 7
4 Amandeep Drall 6
5 Afshan Fatima 3
6T Gursimar Badwal 2
6T Vani Kapoor 2
8T Sharmila Nicollet 1
8T Sonam Chugh 1
8T Saaniya Sharma 1
8T Smriti Mehra 1
8T Trisha Sunil 1
8T Suchitra Ramesh 1
8T Anisha Padukone 1
Under Par Scores 2017 (after Leg 16)
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Vani Kapoor 7
2T Saaniya Sharma 6
2T Neha Tripathi 6
2T Gaurika Bishnoi 6
5T Amandeep Drall 5
5T Gursimar Badwal 5
7 Smriti Mehra 4
8 Sharmila Nicollet 3
9T Mehar Atwal 2
9T Afshan Fatima 2
9T Siddhi Kapoor 2
12T Trisha Sunil 1
12T Walailak Satarak 1
12T Tvesa Malik 1
12T Sonam Chugh 1
Under Par Scores 2016 (after Leg-17)
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Vani Kapoor 14
2 Amandeep Drall 9
3 Neha Tripathi 7
4 Kiran Matharu 5
5 Gursimar Badwal 4
6 Smriti Mehra 3
7T Sharmila Nicollet 2
7T Shweta Galande 2
9T Mehar Atwal 1
9T Ankita Tiwana 1
9T Saaniya Sharma 1
9T Siddhi Kapoor 1
9T Gaurika Bishnoi 1
Under Par Scores 2015 (after Leg 18)
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Vani Kapoor 13
2 Amandeep Drall 12
3T Neha Tripathi 8
3T Smriti Mehra 8
5T Vaishavi Sinha 5
5T Gursimar Badwal 5
5T Kiran Matharu 5
8T Shweta Galande 4
8T Saaniya Sharma 4
8T Sharmila Nicollet 4
11T Gauri Monga 2
11T Ankita Tiwana 2
13 Mehar Atwal 1
Under Par Scores 2014
Under Par Scores after Leg-13
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Vani Kapoor 10
2 T Shweta Galande 8
2 T Smriti Mehra 8
4 Sharmila Nicollet 5
5 Neha Tripathi 4
6 T Ankita Tiwana 3
6 T Saaniya Sharma 3
8 T Pallavi Jain 2
8 T Vaishavi Sinha 2
10 Gursimar Badwal 1
11 Shraddhanjali Singh 0
12 Rani Sonti  0
13 Nikki Ponappa 0
14 Meghna Bal 0
15 Priya Puri 0
16 Preetinder Kaur 0
17 Vandana Agarwal 0
18 Mita Gowande 0
19 Bhavi Shah 0
  Total 46
Under Par Scores 2013
Under Par Scores after Leg-13
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Smriti Mehra 13
2 Neha Tripathi 7
3 Vani Kapoor 7
4 Saaniya Sharma 5
5 Sharmila Nicollet 5
6 Shweta Galande 4
7 Ankita Tiwana 1
8 Shraddhanjali Singh 1
9 Rani Sonti  1
10 Nikki Ponappa 0
11 Pallavi Jain 0
12 Meghna Bal 0
13 Priya Puri 0
14 Preetinder Kaur 0
15 Vandana Agarwal 0
16 Seema Sobti 0
17 Mita Gowande 0
18 Bhavi Shah 0
  Total 44
Under Par Scores 2012
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1 Smriti Mehra 7
2 Vani Kapoor 5
3 Nalini Singh Siwach 4
4 Shraddhanjali Singh 1
5 Sharmila Nicollet 3
6 Ankita Kedlaya (Am) 1
  Total 21
Under Construction
S.No. PLAYER NAME U.P.S
1    
2    
3    
4    
5    
6