Hero Women's Professional Golf Tour 2018 - Players List

S.No.   NAME CITY
1 Afshan Fatima Afshan Fatima Jaipur
2 Gursimar Badwal Amandeep Drall Panchkula
3 Gursimar Badwal Anisha Padukone Bengaluru
4 Ankita Tiwana Ankita Tiwana New Delhi
5 Astha Madan Astha Madan
6 Gaurika Bishnoi Ayesha Kapur New Delhi
7 Gaurika Bishnoi Gaurika Bishnoi Gurgaon, Haryana
8 Gursimar Badwal Gursimar Badwal Kapurthala
12 Hita  Prakash Hita Prakash Bengaluru
10 Mehak Sharma Khushi Khanijau Jaipur
11 Mehak Sharma Komal ​Chaudhary Jaipur
12 Mehar Atwal Mehar Atwal New Delhi
13 Mehar Atwal Millie Sahora Noida
14 Neha Tripathi Neha Tripathi Kolkata 
15 Nikki Ponappa Nikki Ponappa Bengluru 
16 Pallavi Jain Pallavi Jain Jaipur 
17 Preetinder Kaur Preetinder Kaur Chandigarh
18 Priya Puri Priya Puri Gurgaon, NCR
19 Ridhima Dilawari Ridhima Dilawari
20 Saaniya Sharma Saaniya Sharma Chandigarh 
21 Sharmila Nicollet Sharmila Nicollet Bengaluru 
22 Siddhi Kapoor Siddhi Kapoor Kolkata
23 Smriti Mehra Smriti Mehra Gurgaon, NCR
24 Sonam Chugh Sonam Chugh Mysore
25 Sonam Chugh Suchitra Ramesh Bengaluru
26 Sonam Chugh Tavleen Batra Ambala Cantt.
27 Trisha Sunil Trisha Sunil Bengaluru
28 Trisha Sunil Tvesa Malik Gurgaon
29 Vaishavi Sinha Vaishavi Sinha Noida
30 Vandana Agarwal Vandana Agarwal Kolkata 
31 Vani Kapoor Vani Kapoor Gurgaon, NCR